Política de privacitat

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i d’acord amb l’article 10 de la mateixa,Baldrick & Munitz , S.L. li informa que és el titular de la website www.bimconsultors.com i que les seves dades són les següents: El domicili social està situat a la localitat de Roses, C/ Riera Ginjolers 123 local baix. Està proveïda amb número d’identificació fiscal B-17937731, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 2567, Foli 159, Full GI-43518. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és bimconsultors@bimconsultors.com .

USUARIS I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús per la web de Baldrick & Munitz, S.L. confereix la condició d’usuaris, de manera que s’accepten, des de la navegació per les pàgines de Baldrick & Munitz, S.L., totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa de obligat compliment legal segons el cas.
Les pàgines web de Baldrick & Munitz, S.L. proporcionen gran diversitat de informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de la web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per lusuari en els formularis facilitats per Baldrick & Munitz, S.L., per a l’accés a certs continguts o serveis oferts per la web. També serà responsable de l’ús que feu de les claus d’accés que hagi obtingut amb el compliment dels formularis esmentats.

L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per Baldrick & Munitz, S.L. contràriament al que disposen les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de la web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

Baldrick & Munitz, S.L no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercir cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de les pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
Baldrick & Munitz, S.L declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu website, poguessin derivar de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència,Baldrick & Munitz, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

Baldrick & Munitz, S.L es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu web. Tant pel que fa als continguts de la web, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal,Baldrick & Munitz, S.L. informa als usuaris del seu website que les dades personals recollides per la empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Baldrick & Munitz, S.L., amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.
Així mateix,Baldrick & Munitz , S.L. informa de la possibilitat d’exercir els drets daccés, cancel.lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la direcció Baldrick & Munitz, S.L., C/ Riera Ginjolers 123 local baix.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per poder utilitzar per tal de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTELECTUAL

Els drets de propietat intel.lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si o com a cessionària, a Baldrick & Munitz, S.L.. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel.lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els són aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de Propietat Intel.lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de Baldrick & Munitz, S.L..
ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ.
Baldrick & Munitz, S.L es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i Baldrick & Munitz, S.L. es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i Baldrick & Munitz, S.L., els jutjats i tribunals propis de la ciutat de FIGUERES.