PSTD

Plans de Sostenibilitat Turística en Destins “Destinos Sostenibles”

 

PSTD

Plans de Sostenbilitat Turística en Destins

El turisme sostenible no és un producte turístic, sinó una forma de gestionar que cal aplicar a qualsevol tipus de producte i destinació turística. Una destinació turística sostenible situa com a eix vertebrador la sostenibilitat de forma transversal  en la triple dimensió mediambiental, socioeconòmica i territorial, per introduir les mesures preventives o correctives que
resultin necessàries.

L’Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destinacions identifica tres categories de destinació amb característiques diferencials: destinació turística de sol i platja, destinació turística rural i destinació turística urbana. Dins de cada categoria s’especifiquen a la  vegada un conjunt de subcategories.

Bim Consultors ha treballat conjuntament amb diferents territoris per coordinar, calcular i desenvolupar tota la documentació necessària que forma part de la sol.licitut dels programes de Sostenibilitat turísitca en destins “Destinos Sostenibles” i que s’han aconseguit amb èxit en la majoria dels casos, realitzant propostes coherents, coordinades amb les entitats, sostenibles, i amb l’objectiu de contribuir a la millora dels territoris en tots els seus àmbits socioeconòmics, mediambientals i culturals.

Contacte

Per qualsevol consulta, contacti amb nosaltres mitjançant aquest formulari.

bimconsultors@bimconsultors.com

+34 626 71 76 64

C/ Riera Ginjolers 123 local 1, 17480 Roses (Girona)