CARDONA VILA SALUDABLE

Client: Ajuntament de Cardona

Any: 2022

En aquesta intervenció es proposa adequar amb serveis i infraestructures turístiques Cardona, per convertir-la en una destinació patrimonial sostenible completa i integrada amb productes i serveis turístics que fomentin la pernoctació. Aquest projecte ha estat presentat a la Convocatòria Extraordinaria de Destinos Sostenibles amb  l’objectiu de promoure nous relats i una nova imatge per a Cardona, per millorar l’interès de visita de les icones turístiques ja consolidades, modificant el flux de visitants cap al Centre Històric i cap als recursos complementaris, i afavorint la distribució de la riquesa .