ASSESSORAMENT TÈCNIC PER A LA SOSTENIBILITAT I COMPETITIVITAT TURÍSITICA DE LA TERRA ALTA

Client: Consell Comarcal de la Terra Alta

Any: 2022

Anàlisi i diagnosi del sector turístic de la comarca de Terra Alta: anàlisi de dades d’oferta i demanda turística, procés participatiu, tendències de mercat… que va portar a una reflexió estratègica sobre el futur turístic sostenible de la comarca, i quines haurien de ser les línies estratègiques a desenvolupar en els propers anys.