Categorització d’habitatges d’ús turístic de Catalunya

Client: Agència Catalana de Turisme

Any: 2012

En un projecte innovador i d’alt valor afegit es dissenya un procés de categorització per els apartaments turístics i els habitatges d’ús turístic, amb una clara orientació al client final. En aquesta vocació es realitza una proposta única on s’introdueixen conceptes lligats als beneficis que es poden aportar als diferents agents implicats.