Creació de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de Vilafant 

Client: Ajuntament de Vilafant

Any: 2016

Elaboració d’un pla estratègic i suport directe a l’execució per a la creació formal i estructural de l’àrea de promoció econòmica
de Vilafant, de manera que resti permanent en el temps i doni una resposta àgil i eficient a les necessitats de la ciutadania, del
teixit empresarial i serveixi com foment del creixement econòmic de la ciutat.