Creació del Garrotxa Lab. Sistema d’indicadors per a l’anàlisi de l’impacte i de la sostenibilitat turística 

 

Client: Consell Comarcal de la Garrotxa

Any: 2020

El treball realitzat és creació d’un Panell Web que funcioni com Laboratori de Turisme a la Garrotxa, que aquest s’allunyi de les estructures i funcionament convencionals, amb l’objectiu per transitar cap a un model obert i continu. Si en les seves estructures i comunicació els Observatoris són entitats que recullen informació i emeten un informe a finals d’any, l’aposta realitzada passa per: la creació d’un espai on-line i panell web en concepte HUB d’informació turística. Nodrir aquest espai d’informació de múltiples fonts. I instaurar el seu funcionament en concepte de monitorització de diferents indicadors, amb el pas cap a la informació permanent. Es genera un flux relacional (en doble sentit) amb els agents turístics de la comarca