Creació del RosesLab de Turisme a Roses

Client: Ajuntament de Roses

Any: 2019

Donada la mancança de dades de gestió turística, es proposa per a Roses la creació d’un Laboratori turístic, amb la incorporació de les darreres accions en matèria d’innovació, amb sistema on les dades obtingudes es puguin tractar i gestionar de manera permanent, amb caràcter quotidià i perfectament comparables entre elles. Optimitzades per a la ràpida presa de decisions. El projecte s’emmarca dins la proposta d’obtenció de Fons PECT de la Diputació de Girona