Creació d’un software per a la monotorització dels estudis d’impacte econòmic dels events realitzats per organismes públics i privats: Diputació de Girona – Costa Brava Pirineus

Client: Diputació de Girona

Any: 2014

Creació d’un sistema web, completament innovador, mitjançant el qual els propis tècnics d’Ajuntaments o responsables de la
gestió d’events, poden calcular automàticament, de forma àgil, ràpida i validada el llistat d’indicadors necessaris per avaluar els
impactes, retorn al territori, eficiència econòmica, creació de llocs de treball, etc etc…. dels events realitzats.