Desenvolupament del Clúster d’indústries culturals i creatives de Badalona

Client: Ajuntament de Badalona

Any: 2019

En el marc dels objectius de reactivació econòmica de Badalona, especialment relacionats amb la transformació del polígons industrials inserits a la trama urbana, s’identifiquen cert sectors emergents de potencial desenvolupament a la ciutat. En aquest sentit, i un cop identificades les diferents iniciatives del territori, es desenvolupa el pla d’actuació per tal d’ubicar un clúster d’indústries cultural i creatives a Badalona.