Diagnosi projecte cooperativa 2.0 – incubadora vertical de Figueres

Client: Ajuntament de Figueres

Any: 2017

Es realitza la fase d’anàlisi i diagnosi per a la creació d’una incubadora vertical per a empreses innovadores i del sector de les TIC a l’espai del Castell de Sant Ferran de Figueres amb l’objectiu de valorar-ne la seva idoneïtat i viabilitat.