DIAGNOSI SOBRE L’ESTAT DE L’HABITATGE I IDENTIFICACIÓ DELS HABITATGES BUITS DEL PALLARS JUSSÀ

Client: Consell Comarcal del Pallars Jussà

Any: 2022

L’habitatge és un problema social tant a les zones molt poblades, com a les que es troben amb problemes de despoblament. El pas previ a qualsevol estudi estratègic posterior és conèixer l’abast i quantificar aquests espais.