DISTRICTE INNOVADOR – VARA DE QUART, VALÈNCIA

Client: Ajuntament de València

 

Any: 2022

L’enginyer i economista Miquel Barceló, creador del 22@ de Barcelona, i la firma BIM Consultors han desenvolupat un treball d’estudi intens i profund amb la intenció d’obtenir una anàlisi exhaustiu de l’actual polígon de la Vara de Quart, amb l’objectiu de desenvolupar un pla de transformació la finalitat del qual sigui esdevenir un Districte Innovador, un motor d’impuls per l’emprenedoria i l’economia de la ciutat. Un districte tecnològic que pot actuar de motor econòmic de la ciutat, per atreure talent i liderar la revolució de la indústria del coneixement.