ESTUDI DEL COMPORTAMENT DEL USUARI CICLOTURISTA , QUALITAT DE LES VIES I IMPACTE ECONÒMIC DE LES VIES VERDES I EUROVELO 8

Client: Vies Verdes

Any: 2018

En el projecte de promoció de les Vies Verdes i del segment turístic esportiu (cicloturista) es realitza una valoració acurada de
l’estat de les Vies això com un estudi sobre el comportament del usuari amb la finalitat d’incrementar les seves estades i la
valoració del seu impacte econòmic en el territori.