El comportament turístic en museus en entorn de crisi sanitària

Client: Universitat de Girona

Any: 2020

“El comportament turístic en museus en entorns de crisi sanitària” té com a principal missió conèixer quin és el comportament dels turistes en un espai de museu en la situació derivada pels efectes del COVID-19. Per a fer-ho possible es realitza un estudi de comportament i percepció dels visitants en 2 dels principals museus del territori: El Museu Dalí i el Picasso. Es realitzen més de 850 enquestes a turistes – visitants als citats museus.