Estratègia de consolidació del treball en xarxa per la consolidació dels productes turístics transversals, sostenibles i innovadors

Client: Consell Comarcal del Pallars Jussà

Any: 2019

El treball té com a objectiu consolidar el treball realitzat fins ara per part del Pallars Jussà, per reforçar el treball en xarxa amb les comarques veïnes que permeti millorar el posicionament global de la destinació, la creació de noves iniciatives transversals i d’aquesta manera, convertir-se en un referent pel que fa a les empreses i els productes turístics sostenibles i innovadors, a nivell de Catalunya, la resta de l’estat i europeu