Estudi de viabilitat per a implementar un districte d’innovació basat en el coneixement a la zona del Sector Llevant de Palma de Mallorca

Client: Ajuntament de Palma de Mallorca

Any: 2020

En l’estratègia econòmica i urbanística de la ciutat de Palma de Mallorca s’identifica el Sector Llevant com aquell amb major potencialitat de creixement i com a nou motor econòmic del territori. Es desenvolupa l’estudi de viabilitat per al desenvolupament d’un Districte Innovador a l’espai delimitat on s’identifiquen varis projectes estratègics com són la ubicació del nou Campus Palma Tec amb la incorporació de la Universitat, la creació d’un CityLab amb elevat vincle amb la ciutadania, així la potenciació en espais concrets de les indústries culturals, la transició energètica i la innovació vinculada amb la digitalització. Projecte realitzat amb el Dr. Miquel Barceló