Miquel Alimentació Grup S.A. (MAGSA)

Client: Miquel Alimentació Grup, S.A.

Any: 2009

Empresa líder en el sector de l’alimentació amb un volum de facturació superior als 100 milions d’euros i implantació a nivell
europeu. Col·laboració en el desenvolupament tecnològic de l’ERP del grup anomenat SDI ( Sistema distribució integrat),
realitzant nous projectes i el manteninment de l’aplicació.