Monotorització de l’activitat econòmica dels esdeveniments de Girona

Client: Ajuntament de Girona

Any: 2015

Desenvolupament del sistema informatitzat IEE que permet a l’Administració de Girona, Àrea de promoció econòmica i de cultura la valoració real dels impactes econòmics sobre l’entorn proper dels esdeveniments que gestionen o col.laboren a la mateixaciutat. Aquesta eina permetrà en un futur una millora del coneixement dels propis esdeveniments, una millora en la seva gestió i seguiment de resultats, esdevenir un mitjà per a la presa de decisions, una optimització dels recursos públics i una eina per a la pròpia promoció i obtenció de finançament extern.