PLA D’ACCIONS PEL DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC DEL PALLARS JUSSÀ

Client: Consell Comarcal del Pallars Jussà

Any: 2018

En el marc de promoció econòmica i turística del Consell Comarcal del Pallars Jussà es realitza la revisió i actualització del pla
d’accions en matèria turística a desenvolupar a la comarca en els propers 5 anys .