Pla d’acció sectorial en l’àmbit del desenvolupament turístic

Client: Consorci Terra de Pas

Any: 2013

Realització, desenvolupament i gestió d’un pla d’actuacions a curt i mig termini a nivell de la comarca de l’Alt Empordà que permeti la millora del funcionament del sector turístic. Específicament es cerca la millora de la competitivitat empresarial i territorial, la creació de productes turístics sostenibles, la creació de sinèrgies entres els diferents agents turístics i la creació d’ocupació en el sector. Al mateix temps, es posa especial  èmfasis en la generació d’activitat als sectors limítrofs al turístic, generació d’activitat en la indústria agroalimentària pròpia, increment en la presència promocional i la millora en la formació en matèria específicament turística.