Pla de dinamització social i comercial del nucli antic de Cervera

Client: Ajuntament de Cervera

Any: 2011

Projecte de renovació i promoció del comerç del casc antic del municipi de Cervera, incidint en la seva dinamització social i turística. Es desenvolupa una bateria concreta d’actuacions que han de permetre regenerar el comerç i activitat de la ciutat entorn del Carrer Major, antic eix comercial i social de la ciutat