Pla de gestió del Parc Natural de Cap de Creus (Costa Brava)

Client: Parc Natural de Cap de Creus

Any: 2013

Programa de gestió turística del Parc Natural del Cap de Creus. Es realitza una proposta de gestió mediambiental sota criteris
d’optimització de les activitats turístiques que es desenvolupen en el Parc. Estratègia de mobilitat terrestre i marítima en bases deservei al visitant i ecològiques.
Creació del pla d’inversions futures d’adequació de les infraestructures existents sota l’òptica turística.