Pla de Màrqueting Turístic de la comarca d’Osona

Client: Consell Comarcal d’Osona

Any: 2020

,L’elaboració del pla de màrqueting turístic de la comarca d’Osona és el resultat d’una planificació estratègica enfocada al màrqueting, fruit també d’un treball de diagnosi i d’un procés participatiu, amb els diferents agents vinculats amb el turisme de la comarca. El treball dona resposta als objectius de: Promoure el turisme d’Osona com a sector estratègic de la comarca, promoure la competitivitat de l’activitat turística assegurant el major retorn possible i incrementar el reconeixement de la comarca d’Osona