PLA ESTRATÈGIC AGRARI DE MENORCA

Client: Leader Menorca – Govern Balear

Any: 2021

El Pla Estratègic Agrari de Menorca, elaborat conjuntament amb Agroassessor Consultors Tècnics, és un document de planificació estratègica que té com a principal objectiu poder planificar i orientar l’activitat agrària de l’illa de Menorca en un horitzó temporal de 5 anys. Així, a través d’aquest pla es vol dinamitzar el sector agrícola i crear llocs de treball, evitar l’abandonament de conreus i finques, potenciar la producció i comercialització de productes agrícoles i ramaders de qualitat i proximitat, crear demanda dels productes agraris locals i preservar els valors paisatgístics, ambientals i patrimonials que l’agricultura i ramaderia porta associats, entre d’altres; alienant-se amb els objectius sostenibles de la Unió Europea.