Pla estratègic de comerç de la ciutat de Lleida

Client: Ajuntament de Lleida

Any: 2018

Redacció del pla estratègic de la ciutat de Lleida per als propers 5 anys tenint en compte les diferents singularitats dels barris, la nova redacció del POUM municipal, el model de gestió existent i les implicacions de les possibilitats reals de la ubicació de grans superfícies al municipi.

Confecció del relat de ciutat i sistemes de promoció i comercialització del sector comercial relacionat amb la resta de sectors claus del territori (turisme, patrimoni, cultura, gastronomia, etc…)