PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’ENTITAT ADRINOC PER ELABORAR L’ESTRATÈGIA 2023-27

Client: ADRINOC- Associació Desenvolupament Rural Integral

Any: 2022

,Treballs d’anàlisi i estudi, junt amb altres consultores per a la realització de la nova Estratègia de Desenvolupament Local (2023-27) per al Grup d’Acció Local Zona Nord Oriental de Catalunya- ADRINOC