Pla estratègic de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de Girona i el seu entorn urbà

Client: Ajuntament de Girona

Any: 2015

 Elaboració d’un pla estratègic de promoció econòmica i ocupació de Girona i el seu entorn urbà que, tal com indica l’Agència de Promoció Econòmica, pretén definir i activar un pla que respongui a la finalitat de consolidar un marc de treball territorial per un desenvolupament econòmic sostenible i intel·ligent, socialment inclusiu, creant ocupació de qualitat i, en definitiva, per la millora del benestar de tots els ciutadans i ciutadanes de Girona.