PLA ESTRATÈGIC DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA EN L’ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ ECONÒMICA DE BLANES

Client: Ajuntament de Blanes

 

Any: 2021

L’estudi, finançat per la Diputació de Girona, i realitzat des d’una perspectiva participativa de tots els sectors, ha de permetre iniciar les passes necessàries en matèria energètica que ens pertoquen per responsabilitat ambiental, social i econòmica, així com establir els mecanismes perquè aquest procés de transició permeti obtenir rendibilitats per a cadascun dels sectors productius de la vila i posicionar Blanes en l’àmbit de la promoció econòmica i el turisme.