Pla estratègic de transició energètica en l’àmbit de la promoció econòmica de Figueres 

Client: Ajuntament de Figueres

Any: 2020

L’estudi, presenta les bases i accions de treball que, amb la implicació del sector públic, privat i ciutadania ha de permetre iniciar les passes necessàries en matèria energètica que ens pertoquen per responsabilitat ambiental, social i econòmica, així com establir els mecanismes perquè aquest procés de transició permeti obtenir rendibilitats per a cadascun dels sectors productius de la ciutat, especialment industrial i comercial, i posicionar Figueres i el seu entorn urbà en matèria de generació d’energies renovables. El treball es realitza de forma conjunta amb el Dr. Miquel Barceló