Posicionament estratègic i competitiu de la ciutat de Figueres

Client: Ajuntament de Figueres

Any: 2012

Projecte en el que es desenvolupa una mena de Pla Estratègic en el que es fa un accent especial en el que seria el posicionament
turístic de la ciutat. En aquest posicionament el turisme cultural i la gestió dels fluxos que ens ofereix el Museu Dalí esdevenen
peces clau del posicionament de la Ciutat.