POUM Roses 2009

Client: Ajuntament de Roses

Any: 2009

Informe de gestió del territori en funció del patrimoni privat en base a l’aprovació del POUM de Roses a 2009. En aquest informe es realitza una valoració de les implicacions directes que té el POUM en l’activitat econòmica de la població i els seus possibles impactes.