PROGRAMA FUNCIONAL I PLA D’USOS DE L’ANTIGA PRESÓ DE FIGUERES

Client: Ajuntament de Figueres

Any: 2018

En el marc del trasllat de la presó de Figueres al nou centre de Llers i la previsió de la creació de la nova escola a l’antic edifici, es preveu la destinació de tots uns espais lliures sobre els quals se’n defineix el programa funcional i el pla d’usos amb especial èmfasis en el trasllat de l’antic arxiu municipal i amb l’objectiu d’ubicar el comarcal adequat a les noves tecnologies i als nous sistemes de gestió de la informació.