Programa operatiu per a la promoció i captació d’inversions per als espais urbans, industrials, tecnològics de les àrees urbanes de Girona i Figueres – Ajuntaments de Girona i Figueres

Client: Ajuntament de Girona i Figueres

Any: 2014

Amb el finançament del Govern de Catalunya (SOC) del Ministeri d’Economia espanyol i amb Fons Europeus de desenvolupament, es realitza un projecte ambiciós de reactivació econòmica de les ciutats de Girona i Figueres i del seu entorn proper relacionat amb la promoció de les zones industrials, comercials, científiques i tecnològiques i amb l’objetiu d’atraure la inversió pròpia i estrangera.
El treball té com a contingut, entre d’altres, la creació d’un sistema web de promoció, la redacció dels books de presentació de les ciutats als mercats exteriors i la determinació de les estratègies i accions a realitzar pels futurs 3 anys.