Projecte de gestió de l’aparcament en superfície a la vila de Roses

Client: Ajuntament de Roses

Any: 2011

Es realitza un pla de gestió per tal de poder introduir una zona d’aparcament de pagament en la via pública del municipi de Roses.  També,  es dur a terme una proposta econòmica i  un model de gestió que permeti optimitzar els recursos econòmics.