Projecte de monotorització de l’activitat econòmica dels
esdeveniments de Figueres

Client: Ajuntament de Figueres

Any: 2013

Realització d’un informe i desenvolupament de sistema informatitzat que permeti a l’Administració de Figueres la valoració real dels impactes econòmics sobre l’entorn proper dels esdeveniments que gestionen o col.laboren a la mateixa ciutat. Aquesta eina permetrà en un futur una millora del coneixement dels propis esdeveniments, una millora en la seva gestió i seguiment de resultats, esdevenir un mitjà per a la presa de decisions, una optimització dels recursos públics i una eina per a la pròpia promoció i obtenció de finançament extern.