Promoció de productes agroalimentaris i centre per la innovació i la producció agroalimentària de La Segarra

Client: Paeria de Cervera

Any: 2011

Es tracta de dos projectes que desenvolupen una posada en valor del producte autòcton de la comarca de La Segarra, cercant
la creació de xarxes de treball entre els seus productes així com la innovació en diferents vies de comercialització dels seus
productes.
En aquest procés de posada en valor també es realitza una tasca d’identificació de potencials mercats turístics i posicionament
que ha de tenir la ciutat de Cervera en mercats emissors.