PSTD Euorvelo 8 – Maresme

Client: Consell Comarcal del Maresme

Any: 2022

De la mà del Consell Comarcal del Maresme, s’ha presentat aquesta proposta a la convocatòria extraordinària de Destinos Sostenibles. Es tracta d’una aposta per implementar al territori una xarxa cicloturísitica, que signifiqui un gir cap a la movilitat sostenible, l’eix principal de la qual serà també etapa Eurovelo 8, Ruta de la Mediterrània. A partir de la creació de l’eix cicloturístic es planteja desplegar serveis i productes turísitics basats en la sostenibilitat que siguin un significatiu impuls pel sector turístic de la comarca.