REFLEXIÓ ESTRATÈGICA DE CARDONA

Client: Ajuntament de Cardona

 

Any: 2022

Aquest estudi parteix de la qüestió: 

quina és la destinació que volem ser?

En el  marc de desenvolupament sostenible de les destinacions  s’ha considerat clau que Cardona hagi estat capaç de reflexionar i pensar quin és el model estratègic del turisme a per els propers anys -amb la col·laboració dels diferents agents-  per donar resposta a aquesta pregunta.