SECRETARIA TÈCNICA EK2: INETERCONEXIÓN ACTIVOS TURÍSTICOS Y CULTURALES (2021-2022)

Client: Turismo Encartaciones- Enkartur

Any: 2021

Assessorament tècnic a l’entitat Enkartur per l’execució del projecte comarcal “EK2:Interconexión Activos Turísticos y Culturales”: assessorament de l’estructuració de les diferents partides pressupostàries derivades del projecte, redacció dels plecs tècnics per licitacions, suport en l’anàlisi de les propostes, identificació dels agents vinculats a la quàdruple hèlix, dissenyar un pla turístic territorial en un horitzó temporal de 5 anys, alienació de la proposta amb els objectius de l’agenda 2030, coordinar les actuacions dels lots, etc.