Servei de monitorització i suport al HUB d’oferta i demanda dels espais d’activitat econòmica: locals comercials i oficines als 36 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Client: Àrea Metropolitana de Barcelona

Any: 2015 – 2024

Creació d’una base de dades d’oficines i locals comercials que estiguin en oferta en el mercat immobiliari, control i evolució de les ofertes, altes baixes i modificacions en l’àmbit dels 36 municipis de l’AMB. Tasca d’adequació, georeferenciació i consolidació amb entrega setmanal a l’AMB durant el període marcat.