Servei de monitoratge d’ofertes d’oficines i locals comercials a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

Client: Àrea Metropolitana de Barcelona

Any: 2015-1017

Redacció del pla estratègic de la ciutat de Lleida per als propers 5 anys tenint en compte les diferents singularitats dels barris, la nova redacció del POUM municipal, el model de gestió existent i les implicacions de les possibilitats reals de la ubicació de grans superfícies al municipi.

Confecció del relat de ciutat i sistemes de promoció i comercialització del sector comercial relacionat amb la resta de sectors claus del territori (turisme, patrimoni, cultura, gastronomia, etc…)