Estudis d’anàlisi de les cadenes alimentàries i diagnosi de la producció local balear a les illes de Mallorca, Eivissa, Formentera i Menorca

Client: Govern Balear – Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació . Serveis millora agrària i pesquera (SEMILLA)

Any: 2020

Es realitzen 3 estudis individualitzats un per l’Illa de Mallorca, un per Eivissa i Formentera i un altre per Menorca per tal de definir l’estat de la producció local, ecològica agroindustrial i artesanal de les Illes Balears. El treball elaborat amb Agroassessors realitza un anàlisi de les cadenes alimentàries per cadascun dels productes Balears així com n’avalua el seu posicionament i capacitat de distribució, al mateix temps que dictamina quina és la sobirania alimentària per a cadascuna de les illes.