Pla TE de Castelló d’Empúries – Empuriabrava

El passat 11 de maig de 2022, es va presentar a Castelló el Pla Estratègic de Transició Energètica de Castelló d’Empúries i Empuriabrava, com a model de canvi. Doncs, el pla ha de convertir-se en l’eina guia per a la transformació energètica sostenible del municipi, alineant-se amb el Objectius de Desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de l’ONU.

Així, és evident que la situació generada pel canvi climàtic, i el mal ús ambiental que s’ha anat realitzant del planeta i els seus recursos ens porta a un cul-de-sac irreversible. Davant aquest repte, és necessari actuar i com més aviat millor. El PTE de Castelló afronta la transició energètica des de molts vessants, que el porten a desplegar: 6 línies estratègiques amb 45 programes.

Per tal de poder actuar amb previsió, el pla d’actuacions es planteja adaptable a la situació social, laboral i econòmica del consistori, promovent la implementació de les actuacions a mesura que sigui possible, i es disposi dels recursos.

Així, també el pla posa èmfasi en el treball transversal i el consens, posant per davant la governança i la participació de tots els sectors socioculturals, ambientals, econòmics i ciutadania, tant de Castelló d’Empúries com d’Empuriabrava. També, el pla s’ha desenvolupat amb horitzó 2030, per adaptar-se a les condicions reals, i poder tenir en compte les possibilitats que van sorgint i els ajuts que es pugui acollir el municipi.

El Pla de Transició Energètica de Castelló d’Empúries i Empuriabrava és una oportunitat per millorar la situació econòmica i de benestar de tots els ciutadans del municipi, al mateix temps que posa per davant, en l’estratègia municipal, la transició energètica i la preservació ambiental com a elements per contribuir a la mitigació dels efectes del canvi climàtic.

Pla TE de Castelló d’Empúries – Empuriabrava

Més informació