En aquesta nova convocatòria extraordinària dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destí 2023 #PSTD, BIM Consultors ha treballat en la preparació de la memòria necessària per accedir a la convocatòria de 10 entitats territorials de la província de Girona i Barcelona. La redacció dels quals ha significat un intens treball de visió estratègica des de la sostenibilitat turística de la entitat sol.licitant, així com la implementació de la governança com a sistema de treball al territori.

Dels 18 PSTD concedits, 6 han estat creats i redactats per BIM Consultors de manera consensuada amb els equips tècnics definits a cada territori. Més de 15M€ que ajudaran a reconvertir destinacions turístiques cap a un futur més sostenible.

  • Ajuntament de Begur. Smart Tourism Mobility (3 milions d’euros) 
  • Ajuntament de Cadaqués. La perla sostenible de la Mediterrània (2,7 milions d’euros) 
  • Consell Comarcal del Maresme. Maresme EuroVelo 8 (3 milions d’euros) 
  • Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Vilanova cromàtica: verd, blau i taronja (2 milions d’euros) 
  • Ajuntament de l’Escala. L’Escala, mar d’Empúries (2,5 milions d’euros) 
  • Ajuntament de Castelló d’Empúries. Dues ànimes de cultura, natura i esport(2 milions d’euros) 

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20230510_destins-turistics

#turismesostenible #destinacionssostenibles