L’Ajuntament de Figueres i BIM Consultors han presentat, aquest dilluns 15 de març, el Pla Estratègic de Transició Energètica de Figueres, 2021-2025. El projecte és fruit d’un intens treball conjunt de BIM amb l’ajuntament i els diferents sectors de la ciutat, i ve a dissenyar una estratègia que permeti la transició energètica de la ciutat i la seva àrea d’influència, convertint-se en un revulsiu econòmic, mediambiental i social.

Així el pla s’ha estructurat en 6 línies estratègiques:
– Model de gestió
– Polígon verd
– Comerç, turisme i empreses de serveis
– Policultiu econòmic i tranferència
– Ciutadania i formació
– Espais Públics
Que es correspondran amb 48 programes a desenvolupar aquests propers 5 anys; i que seran liderats des de diferents sectors de la ciutat, però amb un ens de gestió comuna que serà la ja existent Agència Local d’Energia i que ara s’impulsaria com a Agència de Transició Energètica de Figueres.
El projecte es presenta per ser treballat de forma transversal des de diferents àrees del consistori i amb la col·laboració de tots els agents socials i econòmics de la ciutat. El plantejament del pla és global i posa èmfasi en els motors econòmics de la ciutat com són el comerç i la indústria. Així, no deixa de banda la ciutadania i crea l’oportunitat del benefici comú i mixt públic i privat. D’aquesta manera es volen crear noves oportunitats de negoci i treball, i generar beneficis econòmics que repercuteixin a tots els sectors. Per altra banda destacar la importància de la recuperació social i ambiental com a fil conductor d’aquest pla de transició energètica.
http://ca.figueres.cat/noticies/figueres-presenta-el-pla-de-transicio-energetica-per-reactivar-l-economia-lluitar-contra-el-canvi-climatic-i-garantir-el-progres-social-22997/