Districte Innovador Vara de Quart – València

Aquest 4 de maig de 2022, s’ha realitzat a València la presentació del projecte Distrito Innovador Valencia – Vara de Quart. Durant l’octubre de 2021, l’Ajuntament de la capital valenciana, a través de la Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana, va adjudicar la redacció del projecte. Així, la responsabilitat va recaure a l’enginyer i economista Miquel Barceló, creador del 22@ de Barcelona, i a la firma BIM Consultors. Al llarg d’aquests mesos, s’ha fet un treball d’estudi intens i profund amb la intenció d’obtenir una anàlisi exhaustiu de l’actual polígon de la Vara de Quart. Doncs, amb l’objectiu de desenvolupar un pla de transformació la finalitat del qual sigui esdevenir un Districte Innovador, un motor d’impuls per l’emprenedoria i l’economia de la ciutat.

Cal destacar que l’estudi ha permès detectar els 4 sectors que es plantegen com clau per a desenvolupar aquest districte innovador: Sector agroalimentari, Sector cultural i creatiu, Sector digital, Sector energies renovables. Així com, s’evidencia i es pot concloure en aquest extens estudi, que:

“La ciutat de València reuneix les condicions necessàries per esdevenir una ciutat creativa i de coneixement referència internacional i node de la xarxa global de ciutats innovadores.”

Finalment, el pla presentat exposa les línies de treball per generar un model de ciutat en què es dugui a terme Vara de Quart com a districte tecnològic i que pot actuar de motor econòmic de la ciutat, per atreure talent i liderar la revolució de la indústria del coneixement.

Districte Innovador Vara de Quart – València

Més informació