El 13 i 14 de maig de 2021 es va celebrar a l’Auditori Municipal de Porreres les jornades “L’alimentació com a motor del canvi sostenible”. La jornada organitzada pel Govern Balear respon a la preocupació per a la producció d’aliments sostenibles i la seva situació a les illes Balears. Els conferenciants analitzaren la capacitat d’autoabastiment d’aliments, els fluxos de distribució i els hàbits de consum a les Balears.

“Anàlisi de les Cadenes Alimentàries i de Diagnosi del Sector de Producció Local, Ecològica, Agroindustrial i Artesanal de les Illes Balears”

BIM Consultors va participar en les conferències com a corealitzador amb AgroAssessors de l’estudi profund de les estadístiques existents de producció agroalimentària de les illes Balears, les importacions i exportacions i tipus de producte i fluxes d’entrada i sortida; així també, com la periodització d’aquesta producció i demanda lligada principalment a l’estacionalitat turística, i a la petjada de carboni que això significa.

Aquest anàlisi ha significat, també, un treball de participació ciutadana, amb entrevistes als consumidors en general, però també als agents principals del sector agroalimentari. Incloent, un apartat per valorar mitjançant dades, el paper de la dona en el sector agroalimentari. Tot aquest esforç, ha permès treure a la llum l’estudi “Anàlisi de les Cadenes Alimentàries i de Diagnosi del Sector de Producció Local, Ecològica, Agroindustrial i Artesanal de les illes Balears”, format per 3 estudis individualitzats per cada illa: Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera; les conclusions del qual s’han presentat en aquesta jornada.

Conclusions

Aquest estudi ha de servir per fer un anàlisi profund de la situació i una valoració que permeti canviar una dinàmica que s’ha vist poc optimista i començar a treballar cap a la sostenibilitat, proposant uns canvis de tendència cap a l’augment de la producció local i a la recuperació del sector.
En les jornades també es varen poder conèixer iniciatives valuoses com les de l’associació Biela y Tierra i es va donar importància a la venda directa i als circuits curts de comercialització, els mercats setmanals i el paper de la pagesia en aquests mercats.

Podeu veure la jornada complerta aquí