PROA és un programari d’accessibilitat turística creat per BIM Consultors i els seus col·laboradors.

Un dels principals problemes que ha tingut el sector turístic, és que no ha estat capaç de veure una necessitat ètica -i també de mercat- en l’accessibilitat turística de les destinacions. En els darrers anys s’han posat de manifest diferents corrents turístiques que convergeixen en el concepte de turisme per a tothom, posant de manifest la necessitat d’adaptar també el consum turístic a les necessitats d’aquests col·lectius. 

El PROA es configura com una eina que pot contribuir a pal.liar aquesta necessitat de l’oferta turística. És un software orientat a la generació de coneixement i distincions (categorització) de l’oferta turística per tal de poder tenir actualitzada la informació relativa a l’estat de l’accessibilitat de la destinació, especificant-se en els diferents tipus de discapacitats principals.

Per tant, es tracta d’informació viva i actualitzada imprescindible per poder comercialitzar l’oferta i la destinació; un suport i una eina informàtica i de gestió, que ha de permetre tenir actualitzada , gestionada i adaptada a les necessitats de la destinació tota la informació del territori.

PAS 1: Adaptació del software a les necessitats i especificitats concretes de la destinació.

PAS 2: Registre de l’oferta del territori i realització d’una autoavaluació. Al finalitzar aquesta es realitza la solicitació de la validació.

PAS 3: Validació per part de l’Administració pública o BIM de les dades que conté l’oferta.

PAS 4: Obtenció de les diferents acreditacions en les categories d’accessibilitat senyalades.

PAS 5: Gestió de la destinació i formació de l’oferta.

En aquest context, Bim Consultors, emmarcats en el projecte estan duent a terme les avaluacions dels establiments turístics de TURISME GARROTXA que volen aportar aquesta innovació a la seva oferta, i permetre a la comarca obrir una nova porta a les persones amb dificultats d’accessibilitat.

https://ca.turismegarrotxa.com/planifica-les-teves-vacances/noticies/turisme-garrotxa-analitzara-el-grau-d-accessibilitat-de-l-oferta-turistica-de-la-garrotxa/